Gotlandstoner.se
Ur en handskriven notbok, tillhörig skolläraren S. P. Dalström, Hejde.
Stämning. 216.