Gotlandstoner.se
Av komminister Olof Laurin i Dalhem.
Förstämd bas till a. 214.