Gotlandstoner.se
Efter Anna Didriksson, Österlings i Stånga.
brag der en gång. ti da bloms Ock kul le satt Jal 21. forn ter klädd ock kvad om mar djupt vid hans sång. bu ga de Ock nas stjäl kar ock lil jor sor nas blad ro sig den de gun de gan na to fåg tys trä lar sut ock den, ta xen le ne a gyl na, hans kri smek pan te hans gis ka dräkt. de bi fall. Ock nic ka vin dens vår fläkt milt