Gotlandstoner.se
Hela ringen går sakta omkring. Flera lekande inne i ringen gå parvis omkring, tils orden »Kunde jag den äran ha — — — dansä» sjungas. Då släppa de varandras händer, ock var ock en bjuder upp en person av motsatt kön. Varje enskild av varje par vänder sig nu ett slag omkring, de fatta sedan parvis varandras händer ock dansa (d. v. s. gå i takt några slag på samma ställe), vända sig åter ett slag omkring ock dansa igän. Detta upprepas tre gånger, _vilket också täxten noggrant beskriver._ De först i leken inkomna gå nu ut. De av dem uppbjudna börja åter leken på förut angivet sätt. Uppt. efter fru Brodén, Klintehamn.