Gotlandstoner.se
Hela ringen går raskt omkring i melodiens takt. En eller flera gossar gå inne i ringen ock söka efter en flicka ur stora ringen. Var ock en tar en sådan, då orden i leken antyda detta. Sedan dansar varje gosse »sjottis» inne i ringen med sin utvalda flicka, under det orden »Ha ä så nätt — — — sen ta ha si en ann» sjungas. Flickorna stanna nu inne i ringen, ock de inne i ringen förut varande gossarna gå ut. Leken upprepas på nytt, då flickorna inne i ringen välja gossar ock sjunga ordet »gosse» i st. f. »flicka». Uppt. efter Maria Olofsdotter, Flors i Burs.