Gotlandstoner.se
Hela ringen springer med små trippande steg i melodiens takt. En eller flera flickor, som måste vara inne i ringen, förrän dansen börjar, fatta genast med sina båda händer var sin gosses händer. Varje par svänger nu gemensamt sina armar än till höger, än till vänster i melodiens takt, under det de se varandra (skälmskt) i ögonen. När orden »Hald däinä kleidar — — — annen» sjungas, dansar varje par kring på samma ställe. Därefter gå flickorna ut, ock de invalda gossarna börja leken ånyo med att genast välja var sin flicka ur ringen, varefter de nybildade paren gå tillväga, såsom ovan är beskrivet.