Gotlandstoner.se
X:20
T:
S:Efter Anna Nilsdotter, Sallmans i Burs.
M:3/4
L:1/8
K:C
G|c B A3 G|E G C2 z c|B c d3 B|
w:Ung E-rik möt-te Ka-rin sin på sko-gens blom-ster-
c4 z G|c B A3 G|E G C2 z c|B c d3 B|c4 z G|
w:stig. Han sa-de: »Vill du bli min vän, så skall jag äl-ska dig. som
f e d3 G|e d c2 z c|B c A3 f|d B c3|]
w:ma-ka ut-i nöd ock lust all in-till li-vets si-sta pust.»