Gotlandstoner.se
Efter Anna Nilsdotter, Sallmans i Burs.
ster stig. 20. gens blom E Han te möt Ka rik sin Ung sko rin äl ska dig. skall jag som de: »Vill du sa min vän, bli sta till li vets si pust.» ma ut ock lust ka i nöd in all