Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
gin två go da. kor flic Det i grö lund, jung ock 1. 2. en nan ar ro vo de fru jär dra var glad, an den ligt te drö be e Den hon na vad. jär sitt ta var ut i