Gotlandstoner.se
En eller flera flickor inne i ringen. Hela ringen springer raskt kring i takt med melodiens fjärdedelsnoter. Varje flicka tar genast en gosse in i ringen ock ställer sig gestikulerande framför honom, tils orden »purra dig» sjungas, då hon lindrigt luggar honom. Under återstoden av första reprisen vänder hon sig från gossen, som går ut i ringen, ock nu tar flickan sig en annan gosse. Under andra reprisen dansar flickan runt om på samma ställe med sin nyutvalda gosse (i takt med melodiens fjärdedelar). Så börjar åter lekens täxt på nytt att sjungas. Under första reprisen går nu den nyvalda gossen på samma sätt tillväga mot flickan, som hon gjorde mot sin första gosse, som försmåddes. Nu säges »flicka» i st. f. »gosse». När orden »purra dig» nu sjungas, rister gossen lindrigt flickan, varefter han vänder sig från hänne ock tar sig en annan. Den försmådda flickan går ut i ringen. Under andra reprisen dansar gossen med sin utvalda flicka, som förut är angivet. Uppt. efter Maria Olofsdotter, Flors i Burs.