Gotlandstoner.se
Uppt. efter Maria Olofsdotter, Flors i Burs.
pa sys In slip lund, ta i ri, släpp 188. ta, sys ta Sig äi lun den! Sys mi in han? he tar (Namnet nämnes.) Han hun sai jar sin förrn ras tes namn. Va han ne fäst ra de ja; 3 hän tåll riŋ gar u sal ha gull grå häst. Hun sva lad vart ha hun fram Förr ra. fräu jom ein le hän vil ha, ne vän, le hän ʃälv ne han vil N. N.¹ fräu N. uss läi lä, män al ta hun si kal