Gotlandstoner.se

Ur en gammal visa om pastor Johan Luttemans i Alskog giftermål år 1738

Uppt. efter f. d. skolläraren A. Th. Snöbohm i Klinte.
mun ʃör sna um kä, jär härr lik sannt, 180. ki läŋ 1. va fol komm da i präst kvälls, svå hans gar a käu tak ska si hann va bäi Ja kä. skri hadd däit. däit, stäi gar maŋ sum di breiv,