Gotlandstoner.se
Efter skomakaren Lyander i Burs.
upp i vell träi stou do te plan kor, hi 18. flik kål — 1. för ran de lup mi pen. De tal um gif tup pen, såt tar ŋä äi guŋ sa daim pa klap di pa gäd di daim di ken, ken, släŋ mas äi bus kum mål. ba För hug daim um di vo dä, gä. kun kalld för di daim nen, kin nen. U väl vin läi