Gotlandstoner.se
Efter skomakaren Lyander i Burs.
upp i vell träi stou do te plan kor, hi 18. flik kål — 1. för ran de lup mi pen. De tal um gif tup pen, såt tar ŋä äi guŋ sa daim pa klap di pa gäd di daim di ken, ken, släŋ mas äi bus kum mål. ba För hug daim um di vo dä, gä. kun kalld för di daim nen, kin nen. U väl vin läi
  1. De stäŋdä da durar mä stikkar u stra — för hivell etc.
    att intä ʃömännar ti daim skuddä ga — för di huggädä etc.
  2. Dä blåstä snat upp en syvästeli vinn — för hivell etc.
    U durar spraŋŋ upp u ʃömännar komm in — för di huggädä etc.