Gotlandstoner.se
Efter föresjungning av Helena Mårtensson i Burs.
gäs u äl ja tar vi ett hau pa ʃalv, 167. gikk up vär t’n u brou, u hoir min dräŋg, min böin u bour, u vär bryl laups t’n ʃalv — kumm, i u Ka ru s’n koir, kär spänn kusk, Svän min u Nik för das An s’n Jön s’n u u Nik Jou an las Jör! spä mann u däu min fäs kau mann,