Gotlandstoner.se

Kattbryllaupä

Uppt. efter änkan Lena Olsson, Salands i Linde.
mor »Va bryl skall ou sta», säg 160. laup »I 1. Måns. — käl liŋ gi säg nous. Krou ki ska dän fäi ten fa?» ma