Gotlandstoner.se
X:16
T:
S:Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
M:3/4
L:1/8
K:F
C|F> G LA2 A> A|c F A2 G> A|F> A c2 c> d|
w:Det gick en flic-ka i grö-na än-gen. Till hän-ne kom där en
B> c A2 z::F|B> c d2 d> e|f B d2 c> c|
w:ung sjö-man. Han sa-de: »Kä-ras-te, skö-na flic-ka, giv
f3/2 c A2 c> B|G> A F2 z:|
w:mig ditt jär-ta ock hand åt mig!»