Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
man. sjö gick en ung ka en flic na Det än gen. Till grö 16. i ne kom där hän ditt jär ta ock mig giv hand åt mig!» sa de: ka, »Kä Han skö na ras te, flic