Gotlandstoner.se

Visan om katten

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs. Mycket gammal.
de sitt ö be kla ga kat de: »Jag sig de un från 159. ten la sju, Sjunges deklamerande med låtsat allvar. hon ock Ock gar 1. i mitt hu ont dä!» Ty sjuk, jag är är sjuk, jag har sen sju var kat te mis var ker. kat mi sen sjuk, te ja ja sjuk,