Gotlandstoner.se
Torde vara allbekant, men upptecknas här såsom den sjunges på Gotland.
ä lapp fat ti jär mann, sum äut i Lapp 154. Ja föi dar lum bärg u mil lann, Kou gar i rei nar. ät mos i äut sen, läi mar kum tar dar mäi ja nar föi där stei i pos mat sen. äut gos Laŋ sen. gar da u tou u gar, läi ma