Gotlandstoner.se

Sletkalsgildä (slåtterölet)

Uppt. efter Lena Olsson, Salands i Linde.
kar. ku u pen gar i Kor slar, ät u gar kra 152. äŋ tar mån ha gra droug, u stäu sen han koir Äi kon nen dä. råt u läss tä, tu öi lä.» far sma pa U »In koi mair jär rar ja förn ja i dag, mä. rul mout hai gutt, öi var gär u drakk så’t ja matt ja,