Gotlandstoner.se

Folkrim för små barn

Hört från flera håll.
boun te dens ska flöi går. gou Min gås, ä gås, 151. väi min flö vör Vör jä? ska va gröi ten, e Dän kouk and dän slikk gen va mä, hem små två gar. dräŋ ten. tou en ills En brann u slou väi min rän dä, u flöi Ja hann. ja en mi brän dä. Kumm tä, gröi nar ga kä. ka hit a mi ja pip par mi. Ja flaug ha äi dan ha var y bak mi ai ja en Sätt Snipps, kä. snapps, näs bus skou bärg u ri u ken diŋ kar klak vid u släi kar bak u viŋ ken did u bad sun dar ri Kal Majj stad. triŋ äut träs i präs tens päi ken, u läi kar