Gotlandstoner.se
Så har mången farfar ock morfar sjungit för sina barnbarn, då han haft dem på knäna. Uppt. efter Lena Olsson, Salans i Linde.
sumb li hal tä, u sty jär dä, ti tar grin 150. gai Sumb li Sty dä! jär dä?» — »Jå, tar, mäin kvin ti daim ja ska styd dä. »Va skatt blin däin gai däu hänn träi. gi Gu bar gar av ken Lin i dä.» gai tar Mäi par Kau gen, skou gna di gar äi dum bar u grai ken sat äi nar mä! äi grai u sat dum ken bar Gu mä! gi nar