Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
frun stod jung Ock bär get, 1. i dju 15. såg ned hav. pan fullt av lan de, som sjö män var. Där fick hon skepp seg se