Gotlandstoner.se
X:15
T:
S:Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
M:C
L:1/8
K:G
D2|D3 G D2 F2|A2 G2 z2 G2|F3 G (AB) (cB)|A6::
w:1.~Ock jung-frun stod på bär-get, såg ned i dju-pan hav.
D2|D2 (c>B) A2 (B>A)|G2 G2 HG2 G2|E3 c F2 A2|G4 z2:|
w:Där fick hon_ se skepp_ seg-lan-de, som fullt av sjö-män var.
W:2. Den allra yngsta sjöman,
W:  som uppå skeppet var,
W:  han ville med jungfrun trolova sig,
W:  så unger som han var.
W:3. Unger sven tog ring av fingret,
W:  satte den på jungfruns hand:
W:  »Tag den, tag den, min lilla vän,
W:  den är ett kärleksband.»
W:4. »Vad ska för mor min jag säga,
W:  när jag nu kommer hem?» —
W:  »Säg så, säg så, min lilla vän:
W:  du hitta’n i grön äng!»
W:5. »För mor min till att ljuga,
W:  det går visst inte an.
W:  Men bättre är att tala sant:
W:  den är ett kärleksband.»
W:6. Unger sven han sig bortreser,
W:  men kommer snart igän.
W:  Då hålles bröllop uppå gård,
W:  ock bruden — är hans vän.
W:7. I bröllopsssaln han gångar
W:  att se som brud sin tröst.
W:  Han dansar med bruden varvet kring,
W:  sa sen med sakta röst:
W:8. »Varför är du så bleker,
W:  som förr har varit röd?» —
W:  »En annan har mig lockat falskt
W:  ock sagt, att du var död.»
W:9. »Varför är du så bleker,
W:  varför är du så blå?» —
W:  »En annan har mig lockat falskt,
W:  sen du for härifrån.»
W:10. Unger sven gick utur salen
W:  ock i en kammare blev.
W:  Där satte han sig att skriva fort,
W:  ock skrev det långa brev.
W:11. När brevet var fullskrivet
W:  ock timmen var förbi,
W:  då drog han ut sitt gyllende svärd,
W:  stack det igenom sig.
W:12. När blodet börjar rinna
W:  i strida strömmar ned,
W:  då öppnar han sin kammardörr,
W:  bad flickan skulle se.
W:13. »O, skåden flickor alla,
W:  ock se, vad synd det är
W:  att ha två tungor i en mun,
W:  ock ha två vänner kär!»