Gotlandstoner.se
Uppt. efter postmästaren Brodén, Klintehamn.
mo ta gen vill te in Ock ben skul le 148. ock gum man men rin Gub ra vall, gick upp ro tal len den ta. Ock gum man, slo gub ben to en tall, na mot ja dar, pa’, rin la mi na gen ble gla: tans »Ja nu jär ja mo ta al hop ska vall, du gam vall, Bro la ka!» ska ja mo ta nu la na mi al dar.