Gotlandstoner.se

Läilä sorken

Hörd från många håll.
väi rok ken u hat ten, pa kvän sor 147. ken rau Läi bak ken aus trä han komm äut i pour ten, fräi ät han mai. När tar för dai! trys mai slou na han äi sväi sar Å Gu lour ten.