Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
lan dä, upp föi tar, äi star äi lan Upp läi ti gull kan 142. a fäi sar far, läi gran Dan nä. mour, sar dan läi tar ät nätt pip sar dan sar ar fräu jom dan nöi tar, par läil dou gull än ou nou tar. tar. dan gen tar, bät sar dan sar gen tar nät