Gotlandstoner.se
Uppt. efter änkan Pettersson i Klintehamn.
kat tu brum u mar — sar slar Brim trum pa up käl ten gar liŋ mar. 141. Fäm u dans, ’n äut äi där dan »Jer pa: dar blin ’n sag u kal sar mäi nätt, al dans flik kar». De kar. komm kryk pa di