Gotlandstoner.se

Rackarevisa

Uppt. efter Lena Olsson, Salands i Linde.
ska ga la la — äut pa präs ken — trai 1. fal 138. Vör bak la la la ral la ral la lal ken — trai fal la la. stik präs tens i nak ku Näk mitt
 1. När mästar sin komm haim i stäuu,
  sat mästarinnu mitt för gräuu.
 2. »Vitt däu ta häit någ mat, kumpiskä!
  Annas ska ja di äut för duri viskä.»
 3. Mästar sättäd si bäi främst bårsänden
  u at täu pylsar av asäänden.
 4. U mästar flytt’ si nå a läitä stykkä,
  så att han fikk tak äi gräddäbyttu.
 5. I haust igänn far vör samä gläden:
  slaktä täu fyl u mair i läden.
 6. U doutri Sarä ha var ai sainar —
   trai etc.
  ha skudd äut u hald i fyläbainar.
   trai etc.