Gotlandstoner.se

Gammal beväringsvisa

Uppt. efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
vi ti kro ock gen dan ga ren Se har sla 135. trum sla re vel jen, git kes ur bu nu dric tel jen. Kom, ett ka stop. dric druc pet är Sto ket, vi med Sen flic dan sa brö kor na der, båd vi dric vi dric kom, li hop! kom al jer lil la ock na föl vän nen ge nom gröns vals skor äng. kan ʃots ock pol de ock