Gotlandstoner.se
Uppt. efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
si bäi tar land, pa U 1. sum täŋ späi sen u hoir nå, 131. kar i rar gu u lans männ här mik kar mair, er gar: täŋ star. ʃöi en än mann skip lais blant, di pi lais sin di u kum mar
 1. En kal lag pa nokken, läggd stikkbålten an,
  u ja lag därneist u hald äut va ja kann,
  fikk ’n säisiŋg um nakken, så hatten flaug av —
  ja kändä mä nävän, um häudä sat kvar.
 2. Nä dagen jär släut u dä gynnar bläi nat —
  dä räŋnar u blasar, sum dä va besat.
  Sta i lei undar baten jär dä bästä man far,
  hald fast äi riŋgbålten, i fall baten gar.