Gotlandstoner.se

Sjömansvisa

Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
vi Där Ska pas se rat 130. gen, När sjön fatt. vi Nord natt. som Där väl ma nar vi ock dag blå vårt lod mar ka stor ser star där le, vi stäl vad stå. grund Strax få. vi vår kap ser, ten det ger