Gotlandstoner.se
Efter Anna Didriksson, Österlings i Stånga.
män dä, räi han räi han sak tä. ’n rid da 13. raid pa a up ägg, ve ju lit hän trak bi tä. komm a jåm fräu u flägg, han i flyg