Gotlandstoner.se

Tjänstedrängens visa

Uppt. efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
ja gärt nä, u ha bäi maŋ jär, u čän’ 127. Čän’ böin dar gärt i Skå ha ja ja ha vun läi u bräuk, där nä. av En slep’ ha rygg bru ten ja u här gärt pa stäu um dä. dä. En äut ten släi u skamm krupp, ti ta um