Gotlandstoner.se

Kvinnosysslorna

Uppt. efter fru Brodén, Klintehamn.
da gar än Al la myc ke i kvin Mer no 125. mitt tyc ke la har. net syss dams städ ner karl. en A se E ner de la rars til dött vas da der, åt klä gar dem av ter lärs kvic snart. art. ock un ka dra, Se mång hund ra kons hur