Gotlandstoner.se

Bondens visa

Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
ke la gens är ock ic jag glad, Jag 1. fri! är Min är 123. jord, jag plö jer, den me ej ra Jag jer. är träl. gons strä Jag ty ni ran mitt för var o ket der un mig ror plö ock eg na väl. get jer. e ger min skatt, Jag ock skäl gör rätt
 1. Mitt hus på egen grund jag har,
  dess låghet ej besvärar.
  Det öppnas gärna för en var,
  som Gud ock frihet ärar.
  Min mat är enkel ock min dryck,
  vars dropp från klippan flyter tryggt.
  Jag den dock aldrig, om jag fick,
  mot läckra rätter byter.
 2. När granna kläder andra sig
  med mindre skäl förnöja,
  den jord jag föder skänker mig
  min gråa vallmarströja.
  När den är ren ock hel ock varm
  ock spunnen vid min hustrus barm
  ock vävd utav min dotters arm —
  kär är mig denna tröja.