Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
ta däu lar tou di bi rar mi. um ja di, läi Va 122. kar¹ För krid säu par? nå, um ja nån säu läi par? nån Va nå! Hå, väll hå, di — kar ta bi lar Hå, di tou krid rar hå, däu mi. nå! kar nån di? För de väll