Gotlandstoner.se

Krogvisa

Efter snickaren Johansson i Rone.
Sla riŋg! däu, hoir käl liŋg, sla 120. U krö gar ti äi hoir däu, u har! Män gamb ramb lä, äi allt, sta gar ai va däu för tä, en in va ja jär kal! jär da skramb u lä, fa vi skatt däu