Gotlandstoner.se
Uppt. efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
ʃi néi. av gutt U sum gen upp bygg 119. fys Dän, krou va en mann dä, jäl ’n boud’ visst bläi. Män sum fys puns dän, ’n brygg dä, han bål Män sum väin häl dumm. dar dän, äut rä, han fun bränn de in va ha ett pre bou visst mi um. sum rou par: »Säup, dän, rä!» äi mäi han sla