Gotlandstoner.se

Tillfällighetsrim

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
bak jär sa ska ti u väi 118. Gan Ja tum ste pi ken 1 . Bäi Upp ska ja tar Li sen till. ta störs tra Bäi skum mäs fi ken. laup ja lar kröi ’n, av hi bra. hajj hal Va vän ha! u u Ja blai smak bra!