Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
117. i gutt skikk, täd ma gen pen, för su Dän fikk! Takk gikk 1. sum ja ni dar. Sät tit lus släi dän Flai bra! va mi ja vill Gi ha. li krupp u al för su pen, dar. Takk min ja far en, föi ti däss rä, en höi en! rä. två, Gi två! två, mi Gi gi gi mi mi tre, mi två,
 1. Så livum vör i samä trou
  sum folki äi vår körkä.
  U va vör byggar, va vör bour,
  så skall uss supen störkä.
  Så drikkum vör mä ett frist mål
  allä vakkrä flikkars skål.
  Skål för dän, dän, dän,
  skål för som, som, som,
  skål för dän, som glassä tömmar,
  u iŋgen droppä glömmar!