Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
att den gar ja bläir len man bjäu krou pa gen, 1. ja gar laŋ da 115. ta för säl steig, gar bra! da! sann, Hi Snat ska ja dän vand gen na. krou Nå, laup ste, väg.
 1. Va ha ja mäinä hanskar?
  Va ha ja nå min hatt u käpp?
  Va ha ja mäinä slantar?
  Min fikkä känns så lätt.
  Summt ha ja säupä opp,
  summt ha ja spälä bort,
  summt ha vakkrä flikkar fått.