Gotlandstoner.se
Uppt. efter änkan Pettersson, Klintehamn.
ryt tar raid ’n gard, pa ɷ 1. boun säg den. 113. boun dens säg trå. hus »Så bid in!» bid ’n in, ’n
 1. »Va ska ryttan sitä da?» — sägdä bounden.
  »Bäi mitt bour, pa min stoul.» — sägdä boundens hustrå.
 2. »Va ska ja da sitä ʃalv? —
  »Äi min späis, bäi min gräis.»
 3. »Va ska han da ha ti mat?» —
  »Äggamat pa sylvarfat.»
 4. »Va ska ja da jetä ʃalv?» —
  »Nävägroit u spannesöl.»
 5. »Va ska dän ryttan liggä da?» —
  »Äi mäin säŋg, pa min arm.»
 6. »Va ska ja da liggä ʃalv?» —
  »Pa mäun brou, bäi mäin sou.»
 7. »Män um soui bäitar mi? — sägdä bounden.
  »Vänn di um, bäit igänn.» — sägdä boundens hustrå.