Gotlandstoner.se
Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn. (Orden av Matthew Gregory Lewis, 1775–1818, övers. till sv. av And. af Kullberg 1799.)
till ho de sut to krigs pa i det båld ock 11. man En ken grann en frö ann. lon Al gär var ce den De grö na. öm mast be go med skö na. ge den na tap kal pre la des mo han, E hon ock