Gotlandstoner.se

Lyckönskan till brudparet

Gammalt folkrim; uppt. efter änkan Lena Olsson, Salands i Linde.
jen, gumm kar vör sum u bräu den, äi skräu den fäi 109. jär Bräud sta, yns u nar del man Rås gra. säi han bläi ma e fäŋ u näd del i till di däss bläir jen, u gel kräut! Ban rou nar, ma ha mar, skou u trum äut! var Sok min trou nar, all ti kar, si mus si kard mum mar, äŋg nar, pel färd, nel, skot, ka deil, en ol till da ap u bär väi nar, u däg lar lar u lar, kriŋg späg rin sväs lar, ku kar, lar flin pär u tar, i gull; bu tar, mål lar, ull; u stäu nub dar na bar u kar sa. ti froi ka star läin lar,