Gotlandstoner.se

En värs ur en gammal brudvisa

Uppt. efter Rasmus Floström, Lojsta.
di däu trou, att en ha spyl Bräu Raskt ten tar. 108. läi da Män ma tä, run tä, kun vä, är vä, jun kunt, tä, jun tä, ti käl liŋ fin är vä, är gar fikk nai ti jun tä, kunt, fin jä. nai jä — vä, är vä, är jun kun tä, tä, tä, run