Gotlandstoner.se
En värs ur en bekant visa; efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
gikk da fjour ja gos pa na gen, 104. sa I grann, grann, grann, bläit ne ha ja da Aj, u ru trä gen. aj! ar ne aj, I pa gen. sa gos na ja va moi! dän täi den ru u gen. Män akk va trä rou va lit