Gotlandstoner.se
Efter Anna Didriksson, Österlings i Stånga.
ra man hem fle ock re här stolt guld båld, En ock man 10. som tun de nor äg en stå. sam kens par mar stam till ta Han la de våld, fick sitt se i huld bland flic en ka la la la Tra la la så: la. la hän la la ne la la Tra la la la la Tra