Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
ta, in gen smär om en sent Sent 1. om 1. af ton ock jag tänk en te kväll hän ne skul le att jag till re sa O, bud i från fick jag ett re stan min, le re till hän ne skul sa. sor med bröst, ge ligt att min jag sjung vän!